Jak probíhají firemní kurzy španělštiny?

To, co obvykle předchází firemní kurzy španělštiny, je jazykový audit zaměstnanců. Díky němu je pak možné rozdělit je do skupinek podle stupně vědomostí. Firemní kurzy španělštiny často kombinují standardní hodiny s hodinami konverzace, u pokročilých studentů přímo s rodilým mluvčím.

Firemní kurzy španělštiny mají za cíl zlepšit celkovou úroveň jazyka a zároveň nácvik praktických dovedností spolu s rozšířením tematické slovní zásoby a frází typických pro určitý obor.

Firemní kurzy – co všechno nabízí?

Nejžádanějším typem kurzu je obchodní španělština, tady už se ale vyžaduje alespoň mírná pokročilost. A v současnosti už mohou být firemní kurzy španělštiny i úzce profilované na určitý obor. U těchto specifických kurzů už se ale předpokládá i orientace lektora v daném oboru.

Firemní kurzy v drtivé většině případů platí firma. Ta má potom možnost monitorovat, jak na kurzy docházíte a jak si v nich vedete.

Tipy na firemní kurzy španělštiny v Praze

Jazyková škola London Institute nabízí firemní kurzy španělštiny – a to jak všeobecné, tak kurzy specializované na obchodní španělštinu nebo konkrétní obor.

Výuku španělštiny nabízí také Jazyková škola Elvis. Navštivte jejich stránky a vyberte si.